فرم تماس

فرم تماس با ما

تهران شهرک صنعتی شمس آباد (حسن آباد) بلوار گلستان گلشن ۵ سنگبری ایران گرانیت انبار سنگ نوید
۰۹۱۸۱۶۶۳۲۱۵

بلوار بوستان انتهای گلبن ۵ ترئینات محسن
۰۹۱۲۱۴۶۹۱۵۰
۰۹۱۲۸۸۸۸۷۳۳
دفتر مرکزی تهران خیایان شریعتی
۰۹۱۲۱۲۰۷۵۵۹
محلات
قطب صنعتی محلات سنگبری کوه نور
قطب صنعتی محلات سنگبری فیروزه
۰۹۱۸۳۶۶۳۳۶۰

فاکس محلات
۰۸۶۴۳۲۲۵۵۶۴

اصفهان
محمود آباد خیابان چهارم سنگبری سگال استون

۰۹۱۲۱۲۰۷۵۵۹

امور بازرگانی
۰۹۱۲۰۷۳۰۳۱۷
۰۹۱۲۱۲۰۷۵۵۹

ایمیل امور بازرگانی
segalstone20@gmail.com

segalstone

با ما در ارتباط باشید

ساعات کاری

  • طول هفته 8:00 - 20:00
  • شنبه 9:00 - 16:00
  • جمعه بسته
  • روز های تعطیل 10:00 - 14:00